Studio

Oblikujemo da. Znamke, kulturo in digitalno.

Na Kofeinu že desetletja razvijamo celovite komunikacijske rešitve, s katerimi zagotavljamo zanesljivo, stroškovno učinkovito in strokovno podporo vsem družbam, s katerimi sodelujemo.

Studio sestavlja skupina strokovnjakov z znanji in izkušnjami s področij oblikovanja, znamčenja, sporočanja in digitalnih tehnologij.

Projekte jemljemo osebno, zato se vsaki nalogi posvetimo zavzeto in odgovorno. Naše delo je profesionalno in v koraku z razvojnimi smernicami,  zato se nosilna ekipa nenehno pomlajuje, široka mreža kompetentnih zunanjih avtorjev pa zagotavlja celostno obravnavo vseh zaupanih nalog.

Dejavnosti podjetja
Prepoznamo in poudarimo tekmovalno prednost naročnikovega podjetja, storitve ali izdelka na trgu. Zagotovimo vso komunikacijsko podporo, ki je potrebna za doseganje poslovnih ali strateških ciljev.

Strategije
Oblikujemo odgovore na temeljna vprašanja strateškega pozicioniranja.

Znamke in identitete
Razvijemo učinkovit identitetni sistem in prepoznavno poslovno govorico.

Orodja komuniciranja
Zasnujemo temeljne elemente in načine sporočanja.

Digitalni mediji
Izkoriščamo zmogljivosti interaktivnih medijev.

Poročanje in trajnostno poročanje
Načrtujemo in izvajamo trajnostna in druga letna poročila družb.

Projekti za kulturo
Za projekte v kulturi razvijamo strateška komunikacijska orodja in zaledno infrastrukturo.

Raziskave in razvoj
Razvijamo inovativne storitve v sodelovanju z nacionalnimi in mednarodnimi razvojnimi institucijami.

Podporne dejavnosti
Organiziramo in nadzorujemo delo specializiranih izvajalcev vseh strok.