Letno poročilo SI-CERT

SI-CERT ni zavezan k letnemu poročanju, a redno izdaja letna poročila z namenom temeljitega informiranja ustanov, ki so bodisi zavezane k poročanju o kibernetskih napadih, bodisi so s tem področjem drugače strokovno povezane. Poročilo tako ni obremenjeno z izkazi poslovanja, temveč vsebuje infografično prikazane podatke o delovanju SI-CERTa in stanju na področju kibernetske varnosti v Sloveniji.

 

Informacije o projektu
Umetniško vodenje / oblikovanje:

Jana Jazbec

Vsebinska zasnova:

SI-CERT

Vodenje projekta:

Sara Grabnar

Naročnik:

SI-CERT