Nimrod – katalog izdelkov

NIMROD je največji slovenski izvoznik divjega divjačinskega mesa in eden največjih dobaviteljev tovrstnih izdelkov v Evropi. Za trženje večjim tujim kupcem so potrebovali nadstandardni izdelčni prodajni katalog. Zanj je bilo treba zagotoviti vrhunske fotografije, besedila, oblikovanje in tisk. Format kataloga je 25 x 35 cm, obseg pa 80 strani.  Tiskali smo na Fedrigoni Gardapat KIARA s številnimi dodelavami.

Informacije o projektu
Kreativno vodenje:

Zarja Vintar

Umetniško vodenje / oblikovanje:

Jana Jazbec

Vsebinska zasnova:

KOFEIN, Nimrod

Fotografije:

Miha Krivic, Foodstyling Gruša Zorn

Tisk:

Tiskarna Grafos

Naročnik:

Nimrod