MOTOVILA:

Motovila je organizacija, ustanovljena za opravljanje informacijskih, svetovalnih, izobraževalnih, povezovalnih, promocijskih, raziskovalnih in ustvarjalnih dejavnosti v in za kulturne in ustvarjalne sektorje. V praksi sodeluje s posamezniki in družbami, dejavnimi na področju kulture kot podporna in infrastrukturna ustanova.

Poslanstvo in vlogo v sektorju smo upoštevali pri razvoju novega logotipa, ki je natančen, zgoščen, berljiv, prepoznaven, hkrati pa nagovarjajoč in odprt, tako kot oni.

Poleg logotipa smo naročniku pomagali razviti znak in osnovne komunikacijske materiale.

 

Informacije o projektu
Kreativno vodenje:

Zarja Vintar

Umetniško vodenje / oblikovanje:

Jana Jazbec

Vodenje projekta:

Sara Grabnar

Naročnik:

MOTOVILA