Spletna stran BIENALE.SI

Grafični bienale Ljubljana je eden najstarejših na svetu; ustanovljen je bil leta 1955. S svojim delovanjem je Ljubljano in slovensko likovno umetnost postavil v svetovni kontekst ter vplival na pojav številnih podobnih dogodkov po vsem svetu ter vzpostavil dejavno mrežo za izmenjavo izkušenj na področju grafične umetnosti.

Spletna domena BIENALE.SI predstavlja pregled vseh bienalnih dogodkov, kar je predstavljalo precejšen uredniški napor, saj je bilo treba zbrati podatke in digitalizirati materiale iz arhivov, ki jih hrani MGLC, organizator.

Osrednji del spletnega mesta predstavlja listalnik po bienalnih dogodkih, ki so predstavljeni z natančnimi podatki o razstavah in sodelujočih avtorjih, opremljeni so tudi s povezavami na domače strani posameznih dogodkov, ki delujejo na poddomenah XX.BIENALE.SI.

 

Informacije o projektu
Kreativno vodenje:

Zarja Vintar

Umetniško vodenje / oblikovanje:

Ivian Kan Mujezinović

Programiranje:

Vid Ribič

Vodenje projekta:

Maruša Kuret

Naročnik:

MGLC

Povezave