Spletna stran DigiLing

DigiLing je pristajalna stran novega mednarodnega študija digitalne lingvistike. Program izvajajo tri univerze, Univerza v Ljubljani, Masaryk University in Univerza v Zagrebu. Gre za dvoletni program za študente s predznanjem iz lingvistike, računalništva ali družboslovnih ved. Študentje se vpišejo na katerikoli od partnerskih univerz in po zaključku magistrskega študija prejmejo diplome vseh treh sodelujočih univerz.

Spletno mesto je zasnovano kot komunikacijski vmesnik za informiranje potencialnih študentov vseh narodnosti in predstavlja vstopno točko do nacionalnih univerzitetnih strani s podrobnimi informacijami o študiju.

Informacije o projektu
Kreativno vodenje:

Zarja Vintar

Umetniško vodenje / oblikovanje:

Jana Jazbec

Programiranje:

Vid Ribič

Naročnik:

Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani