YOUR BEST IS STILL UNWRITTEN

Knjiga, zaradi katere smo razdelek na spletni strani poimenovali “večni klasiki”.

Skicirka, koledar, katalog papirjev, predstavitev tiskanih in drugih dodelavnih tehnik na izbranih papirjih Sora, zgodba o začetku papirništva na področju Goričan. Vse to je knjiga, ki smo jo s številnimi strokovnimi sodelavci načrtovali in izdelovali celo leto in jo bodo v Goričanah, tovarni papirja Medvode uporabljali kot reprezentančno darilo in luksuzni katalog.

Ročno izdelana v 500 izvodih. Pa tudi najdražja knjiga, ki je kadarkoli nastala v naši produkciji.

 

Informacije o projektu
Kreativno vodenje:

Zarja Vintar

Umetniško vodenje / oblikovanje:

Jana Jazbec

Vsebinska zasnova:

Zarja Vintar, Darko Cafuta

Tekstopisje:

Rdeči oblak, KOFEIN DIZAJN

Fotografije:

Arhivski viri, Jaka Babnik, Matija Brumen

Vodenje projekta:

Sara Grabnar

Naročnik:

Goričane, tovarna papirja Medvode