Spletna stran OHS

OHS prirejajo zelo uspešen arhitekturni festival in so producent največje podatkovne zbirke arhitekturnih objektov pri nas.

Prenova strani je bila potrebna, ker so odzivni časi zaradi količine podatkov postali nerazumno dolgi in tehnični izziv je bil ravno to – zasnovati optimalen informacijski sistem.

Kreativno smo želeli ustvariti sodoben, razgiban, interaktiven vtis. Izziv je bil, kako z oblikovanjem omiliti izrazite razlike v kvaliteti slik, ki se v bazi nabirajo že več kot 15 let. Rešiti je bilo treba tudi “sezonskost” dogajanja: dvakrat letno zelo obiskan festival, preostanek časa druge vsebine.

Informacije o projektu
Kreativno vodenje:

Zarja Vintar

Umetniško vodenje / oblikovanje:

Jana Jazbec

Programiranje:

Vid Ribič

Vodenje projekta:

Jasna Zabel

Naročnik:

Odprte hiše Slovenije

Povezave

Spletna stran OHS