Digitalna orodja za upravljanje dogodkov EPK

 

Univerza v Ljubljani in Kofein dizajn sta razvila inovativno digitalno rešitev za shranjevanje in priporočanje kulturnih dogodkov, ki projektom EPK ponuja odlično upravljanje, promocijo in merjenje obiska kulturnih dogodkov. Uporaba sistema projekt opolnomoči na številne načine:

 

PRISPEVEK K PRIJAVNIM KRITERIJEM EPK

 1. prispevek k dolgoročni strategiji: spremljanje in ocenjevanje učinka naziva na mesto kandidata,
 2. evropska razsežnost: pritegnitev zanimanja širše evropske in mednarodne javnosti,
 3. kulturna in umetniška vsebina: zmožnost združevanja lokalne kulturne dediščine in tradicionalnih umetniških oblik z novimi, inovativnimi in eksperimentalnimi kulturnimi izrazi,
 4. zmožnost izvedbe: mesto kandidat razpolaga z inovativno digitalno infrastrukturo za promocijo in merjenje učinka dogodkov,
 5. doseg: digitalna orodja so nujna za širjenje občinstva; omogočajo vključitev lokalnega prebivalstva, civilne družbe, marginaliziranih; omogočajo povezovanje z drugimim mesti/regijami,
 6. upravljanje: digitalizacija omogoča celovito tržno in komunikacijsko strategijo, vključno s spremljanjem obiska in oceno trajnostnih učinkov; analiza podatkov za prihodnje strateško načrtovanje.

Projekt je za inovativnost nagradila Evropska komisija.
Podprle so ga številne nacionalne institucije: MGRT, STO, MZZ, SVRK, SPIRIT, MJU, MOP, MK.
Podprle so ga naslednje evropske institucije: Evropska komisija, EUSALP, EUSAIR, DANUBE.

 

KAJ DOBITE

1   ORODJE ZA PROMOCIJO DOGODKOV

Informiranje o ponudbi dogodkov in širjenje publike sta glavni nalogi kulturnega producenta. Z velikostjo projeka rastejo s tem povezani izzivi.

Naš sistem ima razvite zaledna in front-end orodja za podporo promotorjev in končnega kulturnega potrošnika:

 • podatkovna baza za hranjenje in iskanje dogodkov;
 • spletna stran za prikazovanje dogodkov;
 • mobilna aplikacija za prikazovanje dogodkov (IOS, Android);
 • vtičnik za prikaz dogodkov na straneh drugih ponudnikov;
 • API za odprt dostop do podatkov za zunanje razvijalce in oglaševalce.

2   PRIPOROČANJE DOGODKOV

Kako najti prave ljudi za prave dogodke? Prave dogodke za prave ljudi?
Razvili smo inovativen, nagrajen priporočilni algoritem za priporočanje kulturnih dogodkov. Algoritem s pomočjo umetne inteligence išče najboljše kulturne dogodke za vsakega uporabnika posebej. Vgrajen je v spletno in mobilno aplikacijo (IOS in Android).

3   PREPROST VNOS PODATKOV

Aktualnost podatkovne baze je eden največjih izzivov dolgoročnih kulturnih dogodkov.
Vnos podatkov olajšamo z avtomatiziranimi povezavami z obstoječimi podatkovnimi bazami in uporabniku prijazno spletno vnosno formo, ki omogoča vključevanje in deljenje vsebin tudi lokalni skupnosti in civilni družbi.

4   MERJENJE UČINKOV IN TRAJNOST PROJEKTA

Razvita orodja so nepogrešljiva pri merjenju učinkov projekta, saj v realnem času zagotavljajo podatke o obisku dogodkov, zadovoljstvu z njimi in splošnem obnašanju obiskovalcev. Zagotavljajo ohranjanje stika z novimi publikami in tistimi iz tujine.

Odgovarjajo tudi na vprašanje, kaj se bo zgodilo s podatkovno bazo in uporabniki po koncu projekta EPK? Kako zagotoviti trajnost, neodvisnost in stalno rast vzpostavljene skupnosti?
Sistem je zasnovan kot podatkovna zbirka odprtih podatkov in ustreza vsem sodobnim EU in OECD priporočilom. Digitalizacija in vzdrževanje odprtih podatkov so predmet številnih finančnih vzpodbud in zanimivi za neodvisne razvijalce, kar bo pomembno za trajni obstoj.

 

DODATNE INFORMACIJE

 • orodja so razvita in kot prototip implementirana za področje Slovenije; razviti moduli so: podatkovna baza, spletna aplikacija, mobilna aplikacija, priporočilni sistem, vtičnik za druge spletne strani, API za razvijalce; dodatni moduli se lahko razvijejo;
 • sistem je odprtokodnega značaja; avtorsko zaščiten je samo modul s priporočilnim algoritmom;
 • vzpostavitev in upravljanje sistema lahko izvede Kofein dizajn, kar je povezano s stroški  vzpostavitve in mesečnega najema modulov;
 • podatkovna baza in podatki o uporabnikih so med in po trajanju projekta last organizatorja projekta oz. mesta EPK;

 

KONTAKT

Zarja Vintar, vodja projekta
Kofein dizajn, Beethovnova 9, Ljubljana, 01 4268500
zarja@kofein.si