Priporočilni sistem za kulturne dogodke na EPK2025

 

Univerza v Ljubljani in Kofein dizajn sta razvila inovativno digitalno rešitev za hranjenje in priporočanje kulturnih dogodkov, ki bi lahko nudila projektu EPK odlično podporo pri izpolnjevanju vseh prijavnih meril EPK. Razviti prototip želita ponuditi v uporabo slovenskemu predstavniku EPK2025, saj izvedbo takega projekta opolnomoči na številne načine:

 1. prispevek k dolgoročni strategiji: spremljanje in ocenjevanje učinka naziva na mesto kandidata,
 2. evropska razsežnost: pritegnitev zanimanja širše evropske in mednarodne javnosti,
 3. kulturna in umetniška vsebina: zmožnost združevanja lokalne kulturne dediščine in tradicionalnih umetniških oblik z novimi, inovativnimi in eksperimentalnimi kulturnimi izrazi,
 4. zmožnost izvedbe: mesto kandidat ima ali bo imelo inovativno digitalno infrastrukturo,
 5. doseg: predstavlja nujno infrastrukturo za širjenje občinsta; omogoča vključitev lokalnega prebivalstva, civilne družbe, marginaliziranih; omogoča povezovanje z drugimim mesti/regijami,
 6. upravljanje: omogoča celovito tržno in komunikacijsko strategijo, vključno s spremljanjem obiska in oceno trajnostnih učinkov; analiza podatkov za prihodnje strateško načrtovanje.

Projekt je za inovativnost nagradila Evropska komisija.
Podprle so ga številne nacionalne institucije: MGRT, STO, MZZ, SVRK, SPIRIT, MJU, MOP, MK.
Podprle so ga naslednje evropske institucije: Evropska komisija, EUSALP, EUSAIR, DANUBE.

 

Predlagamo zagon infrastrukture kot sledi:

 • intelektualno lastnino, ki je s tem povezana, avtorji donirajo,
 • vzpostavitev in upravljanje z infrastrukturo v času EPK2025 ostane v domeni avtorjev zaradi zagotavljanja kakovosti,
 • vzpostavitev baze, mobilne aplikacije, namizne različice, priporočilnega sistema in vnosnih obrazcev za vse naprave ocenjujemo na cca 40.000€,
 • priklope odprtih baz podatkov, drugih pogodbenih agregatorjev in posamičnih ponudnikov – ocenjujemo na 40.000€,
 • mesto EPK bi moralo biti formalni lastnik infrastrukture,
 • ko bo sistem vzpostavljen in nanj priključenih dovolj uporabnikov (organizatorji, distributerji, prodaja vstopnic, končni uporabniki), bo nadaljnje vzdrževanje brez dodatnih investicij; poslovni modeli za to so razviti.

 

Kontakt
mag. Zarja Vintar, vodja projekta
Kofein dizajn, Beethovnova 9, Ljubljana, 01 4268500
zarja@kofein.si