Letno poročilo za GORIČANE, tovarno papirja Medvode

Letno poročanje za Goričane, tovarno papirja Medvode oblikujemo od leta 2006. Zadnja vsebinska prenova letnega poročila za leto 2016 poleg poudarkov iz poslovanja uveljavlja tudi elemente trajnostnega poročanja.

Poročila v slovenskem in angleškem jeziku so javnosti na voljo v tiskani obliki in na spletni strani družbe v obliki interaktivnega PDF dokumenta.

 

Informacije o projektu
Kreativno vodenje:

Zarja Vintar

Umetniško vodenje:

Jana Jazbec

Oblikovanje:

Jana Jazbec, Lana Velikonja

Vsebinska zasnova:

Goričane

Fotografije:

Jaka Babnik, Goričane