Letno poročilo Skupine Gorenje

Vsebinska prenova letnega poročila Skupine Gorenje si je prizadevala doseči dva glavna cilja.

Želela je podati konsistentno poročanje o tem, kako Skupina Gorenje spremlja svojo uspešnost uresničevanja ciljev danes (2016) in jutri (2017) ter kako jo bo spremljala v prihodnje (2020); poleg tega pa zagotoviti čim višjo stopnjo povezljivosti informacij, ki smo jo poskušali dopolniti z optimalnim izborom formatov in tehnologij za dobro uporabniško izkušnjo.

Povezljivost informacij in poudarke poslovnega leta so širši javnosti na voljo v spletnem letnem pregledu, letno poročilo pa je na voljo v interaktivnem PDF dokumentu.

 

Nagrade
2016
Nagrada časopisa Finance za najboljše letno poročilo - skupna
Letno poročilo Skupine Gorenje za 2015
Informacije o projektu
Kreativno vodenje:

Jana Jazbec, Zarja Vintar

Umetniško vodenje / oblikovanje:

Jana Jazbec

Vsebinska zasnova:

Consensus

Tekstopisje:

Gorenje d.d., in Consensus

Programiranje:

Miha Sušnik

Video:

Tomaž Šantl, Dean Gostimirovič

Fotografije:

Jaka Babnik, arhiv Skupine Gorenje

Vodenje projekta:

Sara Grabnar