Spletna stran TEKMUJEM.SI

TEKMUJEM.SI je skupni projekt dveh izobraževalnih organizacij, DMFA in ZOTKS, obe sta pomembni organizatorki tekmovanj in izobraževanj za nadarjeno mladino. Cilj projekta je zagotoviti nacionalni portal s celovitim pregledom vseh tekmovanj za osnovne, srednje šole in fakultete in na pregleden način posredovati osnovne podatke o njih: datume, lokacije in povezave do gradiv za pripravo. Širši cilj projekta je vzpodbujanje mladih nadarjenih učencev in dijakov ter njihovih mentorjev k sodelovanju na tekmovanjih.

Tekmovanja so predstavljena v obliki kartic, ki so opremljene s ključnimi podatki za ciljno skupino – tekmovalce. Zanje in za obe ostali ciljni skupini – mentorje in starše – smo na posebnih zavihkih pripravili tudi novice, statistične podatke in odgovore na pogosta vprašanja.

Glavna prednost projekta je to, da so vsa tekmovanja predstavljena na enem mestu in na enoten način ter da je tudi dostop do dodatnih informacij in gradiv za pripravo poenoten. S tem rešujemo problematiko raznolikih – nekaterih zelo zastarelih – spletnih strani slovenskih organizatorjev tekmovanj.

Oblikovanje je sodobno in preprosto in smo ga, tako kot tudi žični model, testirali na glavni ciljni skupini. Tudi pri tem je odstopanje od pristopa posameznih organizatorjev načrtno. Za zabavo – tekmovanja so vendarle izobraževanje izven šolskega časa! – smo dodali še dodatno funkcionalnost: če sklenete električni krogotok, lahko zaslon osvetlite in izberete barvo napisov.

Informacije o projektu
Kreativno vodenje:

Zarja Vintar

Umetniško vodenje / oblikovanje:

Jana Jazbec

Vodenje projekta:

Maruša Kuret

Programiranje:

Vid Ribič

Naročnik:

ZOTKS, DMFA