SORA

Blagovna znamka SORA, ki predstavlja glavnino izdelkov najuspešnejše slovenske papirnice Tovarne papirja Goričane, ima novo podobo.

Cilj prenove je bil znamko postaviti ob bok agilnim zahodno-evropskim papirnim znamkam, ki poleg drugih z grafičnimi papirji oskrbujejo tudi najzahtevnejši segment kupcev – oblikovalce, založnike in tiskarje.

Prenova je obsegala analizo, strategijo, razvoj znamke in vse aplikacije, vkjlučno s spletno stranjo www.goričane.si.

 

Informacije o projektu
Kreativno vodenje:

Zarja Vintar

Umetniško vodenje / oblikovanje:

Jana Jazbec

Vodenje projekta:

Maruša Kuret

Naročnik:

Papermill Goričane