Spletna stran GORIČANE

Spletna stran Tovarne papirja Goričane in njene blagovne znamke SORA. Podjetje je predstavljeno kot sodobno, na globalnem trgu delujoče in razvojno kompetentno podjetje. Blagovna znamka SORA vsebuje vedno bogatejši nabor papirjev, po katerih je treba hitro in učinkovito iskati, hkrati pa zagotoviti njihovo predstavitev in tehnično specifikacijo.

Po vzoru vodilnih svetovnih papirnic smo za naročnika vzpostavili dve vrsti razvrščanja papirjev, po načinu uporabe in po značilnostih. Novo razvrščanje je Tovarna papirja Goričane posvojila tudi za administrativne potrebe. Dostop do specifikacij posameznega papirja je zagotovljen s QR kodo.

Po približno letu dni delovanja nova spletna stran – tako poroča prodajna služba –  odlično podpira prodajne aktivnosti, podstrani posameznih papirjev pa beležijo več kot za 100% povečan obisk glede na prejšnjo stran.

Informacije o projektu
Kreativno vodenje:

Zarja Vintar

Umetniško vodenje / oblikovanje:

Jana Jazbec

Programiranje:

Vid Ribič

Video:

Jaka Babnik

Tekstopisje:

KOFEIN, Tovarna papirja Goričane

Vsebinska zasnova:

KOFEIN

Vodenje projekta:

Maruša Kuret

Naročnik:

Tovarna papirja Goričane