Zveza RFR

Po prenovi celostne podobe Zveze RFR, smo prenovili najprej vse njene tiskane izdaje, med njimi strokovno revijo IKS, zbirke računovodskih standardov, predpisov, kontne načrte in drugo strokovno literaturo. Vse izdaje sledijo enotnim oblikovnim smernicam, ki uvajajo univerzalno barvno kodiranje po vsebinskih sklopih.

V letu 2017 je Zveza uspešno lansirala tudi digitalno različico revije IKS, ki je le eden od gradnikov celovite digitalizacije izdaj, ki jo naročnik dokončuje v letu 2018 s spletnima aplikacijama Ekspert in Digitalni priročniki.

 

Informacije o projektu
Kreativno vodenje:

Zarja Vintar

Umetniško vodenje:

Jana Jazbec

Oblikovanje:

Jana Jazbec, Lana Velikonja

Vodenje projekta:

Sara Grabnar, Alice Camara

Naročnik:

Zveza RFR