Poročilo Agencije za radioaktivne odpadke

Poročilo ARAO za leto 2014 je poleg poudarkov iz delovanja in elementov trajnostnega poročanja, ki so bili predstavljeni infografično, zastavilo tudi celovit grafični sistem, ki je bil kasneje uporabljen v številnih komunikacijskih orodjih agencije.

Poročilo v slovenskem in angleškem jeziku je javnosti na voljo v tiskani obliki in na spletni strani družbe v obliki interaktivnega PDF dokumenta.

 

Nagrade
2015
BRUMEN, 7. bienale vidnih sporočil Slovenije, finalist
trajnostno poročilo ARAO, naročnik ARAO
Informacije o projektu
Kreativno vodenje:

Zarja Vintar

Umetniško vodenje / oblikovanje:

Jana Jazbec

Vsebinska zasnova:

ARAO, CONSENSUS

Ilustracije:

Jana Jazbec

Vodenje projekta:

Sara Grabnar