Skupina ELES – predstavitev

Publikacija “Sooblikujemo evropski elektroenergetski prostor” Skupine ELES uvodoma predstavlja strateške usmeritve Skupine in njene rezultate. V nadaljevanju pa njene članice ter sinergije in projekte sodelovanja med njimi.

Z oblikovnega in vsebinskega vidika je šlo za precejšnji izziv, saj je bil potreben razvoj krovne podobe Skupine, ki je morala biti ustrezna za vsako od že udejanjenih celostnih podob posameznih članic. Korporativna predstavitev Skupine ELES je pomembno komunikacijsko orodje, v vsebinskem smislu strateško in informativno, v oblikovnem pa reprezentančno in stroškovno opravičljivo hkrati … težak nabor zahtev za eno samo pojavnost.

 

 

Informacije o projektu
Kreativno vodenje:

Zarja Vintar

Umetniško vodenje / oblikovanje:

Jana Jazbec

Vsebinska zasnova:

Skupina ELES; Mojca Drevenšek, Consensus

Vodenje projekta:

Alice Camara

Naročnik:

Skupina ELES