NEK Delamo varno

Znamka NEK in varnost

Znamka NEK je nastala za potrebe komuniciranja obratovanja Nuklearne elektrarne Krško leta 1983. Ta bilateralni slovensko-hrvaški energetski projekt je ves čas svojega obstoja deležen izjemne pozornosti mednarodne in domače, strokovne in širše javnosti, kot tudi lokalne skupnosti.

NEK je svojo znamko vse od začetka upravljal strateško. V svojo identiteto je uspešno vključil ključne zaveze svojega delovanja, to so zanesljivost obratovanja, jedrska varnost, konkurenčnost poslovanja, varovanje okolja in podnebja, visoka strokovnost in nenehno usposabljanje zaposlenih in sodelavcev, stalne izboljšave ter zakonitost, preglednost, odprtost delovanja. Sodelavci NEK se zavedajo strateškega pomena jedrske elektrarne in njene zanesljive in predvidljive proizvodnje električne energije, ki v svojim dolgoročnim obratovanjem prispeva k blaginji Slovenije in k izpolnjevanju mednarodnih podnebnih zavez. Z odgovornim in varnim opravljanjem dela prispevajo k doslednemu uresničevanju poslanstva in ciljev NEK. Na ravni vodstva so zato poglobili potrebe po upravljanju znamke v smeri promocije varnosti in zdravja pri delu.

Izkušnja znamke

Odnos do zanesljivega obratovanja, jedrske varnosti, okoljske odgovornosti in poslovne učinkovitosti  so bistvene komponente izkušnje znamke NEK, ki uživa prepoznavnost pri raznolikih ciljnih skupinah: med strokovnjaki, odločevalci, gospodarstvom, lokalnimi skupnostmi, zaposlenimi in v medijih. Leta 2020 se je vodstvo odločilo izkušnjo znamke poglobiti s posebno komunikacijsko akcijo na temo varnosti in zdravja pri delu v smeri dodatne spodbude zaposlenih k doslednemu upoštevanju pravil in standardov na tem področju.

Zasnova akcije Delamo varno

Akcija komunicira pomembnost varnosti in zdravja pri delu zaposlenim in obiskovalcem NEK, zanjo smo razvili vse sistemske elemente: logotip, barve, besedne konstante, tipične sloge za tri nivoje varnostnih obvestil (operativno, specifična tveganja, ozaveščanje), sistematizirali smo odnos do materinske znamke in razvili konkretne elemente akcije (fotogradivo, sporočila, oblikovne zasnove za notranje in zunanje lokacije).

Rezultati

  • 16 foto motivov, posnetih na lokaciji NEK z zaposlenimi NEK
  • 23 različnih kreativ
  • 160 notranjih aplikacij
  • 15 velikih zunanjih aplikacij

“Plakati delujejo celovito in so premišljeno postavljeni. Prevladujoča modra barva je modro izbrana, obvestila so enostavna in nas dosežejo. Odličen je enostaven, umirjen in eleganten »jumbo«, ki nas pozdravi ob prihodu v službo in odhodu domov, navda nas s ponosom.  Fotografije in napisi dobro zajamejo različne vidike varnosti pri delu v NEK, tako za zaposlene v tehnološkem kot v netehnološkem delu elektrarne; tako nagovorijo prav vsakega od nas. Fotografije so dobro posnete in motivi domišljeni. Čestitam vsem, ki ste sodelovali.« (komentar zaposlenega)

 

 

Informacije o projektu
Kreativno vodenje:

Zarja Vintar

Umetniško vodenje / oblikovanje:

Jana Jazbec

Vsebinska zasnova:

NEK, KOFEIN, Consensus

Tekstopisje:

Mojca Drevenšek, Consensus

Fotografije:

Jaka Babnik

Vodenje projekta:

Maruša Kuret

Naročnik:

NEK