Razstava in muzej o zgodovini papirništva v Goričanah.

Slovenija se ponaša z bogato zgodovino papirja in papirništva. Kot narod pesnikov in pisateljev imamo do papirja poseben odnos, Goričane pa so eno od zgodovinskih središč papirništva na slovenskem.

Goričane, tovarna papirja Medvode se zato odloča za vzpostavitev muzeja papirništva. Tehnična in kulturna dediščina, zgodovina in razvoj papirniške stroke si zaslužijo, da se jih predstavi na celosten, izčrpen in privlačen način, ki bo uspešno nagovarjal ciljne javnosti in poskrbel za lažje doseganje komunikacijskih in drugih ciljev družbe.

Muzej papirništva bo izobraževalna in kulturna ustanova, ki bo tkala povezave z lokalno in širšo skupnostjo, Goričanam pa bo omogočila boljše pozicioniranje v strokovni in drugi zainteresirani javnosti, dvignila ugled pri kupcih in poslovnih partnerjih, ter  v javnosti nasploh.