IN THE MAKING
Razstava in muzej o zgodovini papirništva v Goričanah.