Letno poročilo družbe ELES

Oblikovanje Letnega poročila družbe ELES za leto 2018 je temeljilo na izhodiščih, da je treba pripraviti komunikacijsko učinkovito publikacijo, ki uvaja elemente celovitega poročanja, z vidika strukturiranja vsebin pa upošteva načrtovano digitalno izdajo poročila, ki bo uvedla napredne načine pregledovanja.

Poročilo s poudarki poslovanja za leto 2018 je na voljo tudi v obliki  interaktivnega PDF dokumenta.

Informacije o projektu
Umetniško vodenje:

Jana Jazbec

Oblikovanje:

Lana Velikonja

Naročnik:

Consensus