ENERGIJA, SEVANJE, ŽIVLJENJE

Sevanja so del vsakdanjega življenja, so nekaj zaželenega in nujno potrebnega, vzbujajo pa tudi neprijetne občutke. Za ciljno skupino tretje triade osnovne šole, srednješolce in mlajše odrasle je društvo EN-LITE izdalo ozaveščevalno knjižico, ki razlaga dejstva in mite o sevanju v vsakdanjem življenju.

Glede na to, da je knjižica precej obsežna in da strokovno obravnava vse aspekte sevanj, torej sevanje v naravi, sevanje gospodinjskih in električnih aparatov, mobilne aparate, sevanje v medicini, daljnovode in jedrske emisije, je bila potrebna kompleksna zasnova infografičnega podajanja vsebin, razmislek o formatu, ki je priročen za rokovanje in rešitev cenovno dostopne izvedbe.

 

Informacije o projektu
Kreativno vodenje:

Zarja Vintar

Umetniško vodenje / oblikovanje:

Jana Jazbec

Tekstopisje:

Mojca Drevenšek, EN-LITE

Vodenje projekta:

Sara Grabnar

Naročnik:

EN-LITE