Razvojni načrt družbe ELES

Razvojni načrt prenosnega sistema Republike Slovenije do leta 2028 je nastal z izhodišči, da je treba pripraviti publikacijo, ki nagovarja širše ciljne publike kot predhodni dokument. Tako smo uvedli prelomne strani, ki so obravnavane vsebine nagovarjale tudi vizualno.

Načrt je na voljo v obliki  interaktivnega PDF dokumenta in v tiskani izdaji.

 

Informacije o projektu
Umetniško vodenje / oblikovanje:

Jana Jazbec

Kreativno vodenje:

Zarja Vintar

Naročnik:

ELES