Letno poročilo Skupine SDH in SDH d.d.

Oblikovanje Letnega poročila Skupine SDH in SDH d.d. za leto 2017 je SDH zaupal Kofein dizajnu z izhodišči, da je treba pripraviti komunikacijsko učinkovito publikacijo, ki uvaja tudi elemente celovitega poročanja.

Poročilo s poudarki poslovanja za leto 2017, ki nagovarja širši nabor deležnikov, je na voljo v obliki  interaktivnega PDF dokumenta.

Informacije o projektu
Kreativno vodenje:

Zarja Vintar

Umetniško vodenje / oblikovanje:

Jana Jazbec

Vodenje projekta:

Sara Grabnar

Naročnik:

SDH