Načrtujemo in izvajamo trajnostna, letna in druga poročila družb.

Celovito poročanje se vse bolj uveljavlja v praksi poslovnega poročanja organizacij zasebnega in javnega sektorja po vsem svetu. Temelji na načelih, ki podpirajo celovito razmišljanje in odločanje vodstev organizacij, omogočajo spremljanje različnih kapitalov ter spodbujajo komuniciranje s ključnimi notranjimi in zunanjimi deležniki.

Smo avtorji konceptualne in idejne zasnove trajnostnih poročil za Skupino GEN, ARAO agencijo za radioaktivne odpadke in Skupino Gorenje. Zasnovali smo tudi poročila za Goričane, tovarno papirja Medvode, ELES, HSE, Elektro Gorenjksa, SI.CERT, SDH, Vrhovno sodišče Republike Slovenije in Center za poklicno izobraževanje.

Poročila
2023
Letno poročilo družbe ELES za 2022
ELES
2023
Letno poročilo družbe HSE za leto 2022
HSE
2023
Poročilo o kibernetski varnosti za leto 2022
SI-CERT
2023
Letno poročilo Elektro Gorenjska 2022
ELEKTRO GORENJSKA
2022
Letno poročilo družbe ELES za 2021
ELES
2022
Letno poročilo družbe HSE za leto 2021
HSE
2022
Poročilo o kibernetski varnosti za leto 2021
SI-CERT
2021
Letno poročilo 2020, Goričane, tovarna papirja Medvode, d. d.
Goričane
2021
Letno poročilo Skupine SDH in SDH d. d. za leto 2020
SDH
2021
Letno poročilo Skupine GEN za leto 2020
Skupina GEN
2021
Letno poročilo družbe ELES za 2020
ELES
2020
Letno poročilo 2019, Goričane, tovarna papirja Medvode, d. d.
Goričane
2020
Poročilo o kibernetski varnosti za leto 2019
SI-CERT
2020
Letno poročilo Skupine GEN za leto 2019
Skupina GEN
2020
Letno poročilo družbe ELES za 2019
ELES
2019
Letno poročilo SI-CERT
SI-CERT
2019
Letno poročilo Skupine GEN za leto 2018
Skupina GEN
2019
Letno poročilo družbe ELES
ELES
2019
Razvojni načrt družbe ELES
ELES
2018
Letno poročilo Skupine GEN za leto 2017
Skupina GEN
2018
Sooblikujemo evropski elektroenergetski prostor
Skupina ELES
2018
Letno poročilo 2016, Goričane, tovarna papirja Medvode, d. d.
Goričane
2018
Letno poročilo Skupine SDH in SDH d. d. za leto 2017
SDH
2018
Poročilo o aktivnostih projekta EN-LITE v letu 2017
EN-LITE
2017
Krepimo energetsko pismenost, Poročilo o aktivnostih projekta EN-LITE v letu 2016
EN-LITE
2017
Letno poročilo Skupine Gorenje za leto 2016
Gorenje
2017
Letno poročilo Skupine GEN za leto 2012-2016
GEN
2017
Letno poročilo 2016, Goričane, tovarna papirja Medvode, d. d.
Goričane
2016
Letno poročilo Skupine Gorenje za leto 2016
Gorenje
2015
ARAO v letu 2014, poročilo Agencije za radioaktivne odpadke
ARAO
2014
Trajnostno poročilo Skupine GEN za leto 2013
GEN
2013
Trajnostno poročilo Skupine GEN za leto 2012
GEN
2013
Letno poročilo 2012
Belektron
2012
Letno poročilo 2011, Goričane, tovarna papirja Medvode, d. d.
Goričane
2012
Univerza v Ljubljani v letu 2011: Poslovno poročilo rektorja
Univerza v Ljubljani
2011
Center RS za poklicno izobraževanje 2011: Predstavitev organizacije
CPI
2006
Letno poročilo o delu inšpektorata za varstvo osebnih podatkov za leto 2005
Informacijski pooblaščenec